A projekt neve/címe:

FixPont a Ferencvárosért

A támogatandó program célja:

Egy élhetőbb, sokszínűbb, barátságosabb kerületért dolgozunk, immáron 10 éve és az 5. Swimathont rendezzük. Működésünk fókuszában annak a helyi „híd” szerepnek a kialakítása és fenntartása áll, amely összeköti a helyi társadalom szereplőit: magán és céges adományozókat, civil szervezeteket és azokat a csoportokat, akiknek érdekeit nem veszi figyelembe a döntéshozói struktúra. Olyan kovásza tudunk lenni Ferencvárosnak, amely sokszor észrevétlenül van jelen, de nélküle kevésbé lenne kerek a kerület élete. Gyorsan, rugalmasan és a lehető legközvetlenebb formában tudunk támogatni, ezért vállaljuk most is a kihívást magunk is, hogy ezt a szakmai munkát folytathassuk a jövőben is.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Tevékenységünk létjogosultságát mi sem igazolja hitelesebben, mint az a több ezer magánadományozó és több tucatnyi céges támogató, akik a mögöttünk lévő években minket, rajtunk keresztülaz általunk ajánlott helyi szervezeteket és ügyeket segítették. Az FKA által nyújtott támogatás többet jelent pénzbeli finanszírozásnál, és ezt nem mi állítjuk, hanem azok a kerületi civilek, akikkel együtt dolgozunk. Ennek a katalizátori, szakmai munkának a folytatásán és stábunk bővítésén gondolkodunk, de mivel 2020 számunkra is nehéz helyzetet teremtett, most az előttünk álló időszakban szeretnénk a közösségi alapítvány biztonságos alapműködésének költségeit előteremteni.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Alaptevékenységünk szerint helyi adományok gyűjtését és kerületi szervezetek ill. ügyek támogatását végezzük. Évi két nagy adománygyűjtő eseményt szervezünk (nyár elején a Swimathont, ősszel az Élő Adás estet). A kapott támogatást a szakmai stáb, valamint egy másik szervezettel közösen bérelt iroda fenntartására fogjuk fordítani, amelyek hozzájárulhatnak a céges-civil kapcsolatteremtő munka professzionális folytatásához, egy kerületi önkéntes adatbázis alapjainak megteremtéséhez, ill. további adománygyűjtő és támogatásosztó formák bevezetéséhez.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Irodabérlés: 66.000 Ft/hó
3 tagú stáb: 794.500Ft/hó
Rezsi, banki költség: 26.000Ft/hó
Könyvelés: 27.940Ft/hó
Havi szinten: 914.440Ft /hó
A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:
A Swimathonon 2,5 millió Ft-ot szeretnénk gyűjteni, amely jelenleg 2-3 havi működési költsége alapítványunknak, a rengeteg rendszerese önkéntes munka mellett. A támogatást teljes egészében ezekre a költségekre fordítjuk.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon 2,5 millió Ft-ot szeretnénk gyűjteni, amely jelenleg 2-3 havi működési költsége alapítványunknak, a rengeteg rendszerese önkéntes munka mellett. A támogatást teljes egészében ezekre a költségekre fordítjuk.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Az FKA 10 éve során, összesen több mint 85 millió forint támogatást juttattunk el – adományozóink jóvoltából – 60 kerületi kötődésű ügy javára.
Társadalmi befeketéseink hatékonyságát mutatja az általunk adaptált és szervezett,legutóbbi Swimathon kampány is, amelyben a szervezési költségek, ráfordítások nyolc-kilencszerese gyűlt össze együttesen, vagyis a rendezvény multiplikáló és mozgósító hatása megkérdőjelezhetetlen volt. Ha nem is mindig ezt az arányt, de ezt a megsokszorozó hatást keressük minden tevékenységünkben. A mi szívünknek legkedvesebb visszajelzések ugyanakkor mégiscsak a velünk együtt dolgozó, támogatott szervezetektől és a donoroktól érkeznek: „Ha baj van, az FKA-ra mindig számíthatunk.” – Kustár Blanka, Anyahajó Egyesület. „Számunkra az FKA volt a cég kerületi szeme és keze…”- Czibere Zsolt, British Petrol

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Alapítványunk célja a Ferencvárosban élők, dolgozók, tanulók, a városrészhez kötődők mozgósítása egy élhetőbb, szerethetőbb kerületért, a helyiek jobb közérzetéért, közös identitásuk megerősítéséért. A 2011 óta eltelt 10 év során végzett főbb feladataink: a helyi magánszemélyektől és üzleti partnerektől történő adománygyűjtés, helyi civileknek támogatásosztás, és közösségerősítő események szervezése, melyet saját programokkal és a világban már sikeres közösségi adományozási programok hazai adaptációjával valósítunk meg.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
Az alapítvány képviselője: Fenyvesi Péter, a kuratórium elnöke
Közhasznú besorolás: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartási szám: 14.Pk.60.763/2011/2, sorszám 11504.
Az alapító okirat kelte: 2011.11.15. A bírósági végzés 2011.12.30. napján jogerőre emelkedett.
Az alapítvány székhelye és postacíme: 1092 Budapest, Ráday u. 30.
Iroda: Budapest, 1114 Mészöly utca 7.
Kontakt személy: Barna Erika, projektigazgató, kurátor
Telefonszámunk: +36 70 397 9999
email: ferencvarosi.ka@gmail.com
www.ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu