A projekt neve/címe:

Legyen kraft és civil kurázsi!

A támogatandó program célja:

Kis- és nagyvárosi közösségi kezdeményezéseket támogatunk szakmailag és anyagilag. Olyan kezdeményezéseket, amik idővel helyi forrásból, helyi ügyeket tudnak felkarolni, szakmailag és hosszabb távon pedig anyagilag is segíteni azokat, mindezt idővel közösségi alapítványi formában. Ennek a munkának a hatása, hogy növelik az egyéni és közösségi kezdeményező kedvet, cselekvőképességet és felelősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és szolidaritást. A Swimathon-on bennünket támogatók segítségével a legmagasabb minőségű támogatást tudjuk nyújtani olyan 3 fővárosi és 4 vidéki szervezőcsoportnak, akik hamarosan közösségi alapítvánnyá válnak és a fent leírt ideálnak megfelelően szeretnének működni.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Úgy látjuk, hogy Magyarországon az utóbbi időben jelentősen csökkent a társadalmi bizalom, a cselekvés, a példamutatás erejébe vetett hit és a civil aktivitás, ellenben növekszik az egyéni és közösségi kiszolgáltatottság érzése. A helyi közösségek hosszú távú fejlődéséhez elengedhetetlen az emberek közötti bizalom építése, a különböző társadalmi csoportok közötti kapcsolatok és szolidaritás megerősítése, a közös célokért való összefogásra sarkalló példamutatás. E célok eléréséhez a közösségi alapítványok formája kitűnő és bevált eszköz.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Projektünk keretében jelenleg hét szervezőcsoporttal dolgozunk, akik közösségi alapítványt akarnak létrehozni. Közöttük négy vidéki város és három fővárosi kerület szerepel. A csoportok szakmai és anyagi támogatást kapnak tőlünk, mely segíti őket abban a folyamatban, hogy sikeresen létrehozzák saját közösségi alapítványukat, majd megkezdjék működésüket, mint önálló alapítványok. A Swimathonos támogatást a szervezőcsoportok támogatására fordítjuk. Minden csoport kap 1 millió forint támogatást tőlünk az indulásához, két részletben. A 2021 második felében esedékes második 500.000 Ft/csoport támogatására szeretnénk fordítani a befolyt összeget. 2021 július 01. – 2022. március 31. között megvalósuló támogatási időszakban kerül az összeg kifizetésre

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A pénzügyi támogatás mértéke a projekt időszakában 3.5 millió forint, úgy mint 7 X 500.000Ft támogatás 7 szervezőcsoportnak. A támogatás felhasználásáról ebben az időszakban a csoportok a helyi viszonyokra szabva és szabadon döntenek , annak érdekében hogy a lehető legsikeresebben hozzák létre alapítványukat. Események megrendezésére, különféle kampányokra, önfejlesztő foglalkozásokra mind költhetik ezt az összeget. A projektünk költsége ennek megfelelően összesen 3.500.000 forint. Ebből 1.500.000 forintot szeretnénk a Swimathonon összegyűjteni.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A gyűjtött összeget teljes egészében a 7 új közösségi alapítványt előkészítő szervezőcsoport 2021-es év második felében esedékes, indulásukat segítő vagy adománygyűjtő munkájuk anyagi támogatására szeretnénk felhasználni.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Az reméljük, hogy valamennyi szervezőcsoport 2021 végére felkészült lesz arra, hogy 2022 januárjától megkezdje működését, mint közösségi alapítvány. A tervezett hatást többféle szempontból kívánjuk mérni: a hét szervezőcsoportból mennyi vált közösségi alapítvánnyá? Van-e olyan csoport, amely feladta, van-e amelyik késésben van és miért? Illetve annak mentén, hogy mennyi adományt gyűjtött az adott szervezőcsoport? Hány csoport vett részt a nekik felkínált a szakmai képzéseinken, az ajánlott tanulmányutakon?

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány:
Munkánk célja, hogy mély társadalmi változást indítsunk el Magyarországon olyan alulról jövő kezdeményezések támogatásával, amelyek növelik az egyéni kezdeményező kedvet és felelősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és a szolidaritást. Hiszünk abban, hogy a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programjai első lépésben lokálisan, majd országosan is igazolják: a kezdeményező kedv, az egyéni felelősségvállalás, a szolidaritás teremtő erő egy közösség hosszú távú fejlődéséhez.
Ezen célok elérése érdekében változatos szakmai képzéseket szervezünk a szervezőcsoportoknak, aktivizáljuk kapcsolati tőkénket, anyagi támogatást biztosítunk több formában.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap
Kontakt személy neve, elérhetősége: (email, telefon)

Név: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 32. III/3.
Bejegyzés ideje és száma: 2014, 11984
Adószám: 18626166 – 1 – 43
Honlap: gy-sz.hu
Kontakt személy neve: Hámori György, programvezető
gyorgy.hamori@gy-sz.hu
06305084298