A projekt neve/címe:

„Okosodó ÉlményTalpak” Tábor

A támogatandó program célja:

Mint a központi idegrendszeri alapon érintett, fejlődésükben korukhoz képest elmaradó gyermekek mozgásos, kognitív és szociális fejlesztését végző szervezet, most a leendő kisiskolásokat szeretnénk felkészíteni az iskolai élet akadályaira. A Swimathon adományozóinak segítségével 10-12 gyermek iskola-előkészítését tervezzük egy olyan nyári táborban, amely nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy szeptemberben iskolaérett, tanulásra nyitott gyermekek kezdjék meg az első osztályt.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A járványhelyzet negatívan befolyásolta az 5-6 éves korosztály fejlődését is. – Rengeteg lemaradást eredményezett az, hogy fejlesztő központok is bezárásra kényszerültek, a fejlesztési folyamatokat fel kellett függesztenünk. Erre a problémára szeretnénk megoldást nyújtani, egy komplex iskola-előkészítő program formájában. Az alábbi képességterületek fejlesztése kerül előtérbe: feladat -és szabálytudat, kommunikáció, nagy-és finommozgások, kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, gondolkodás).

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

„Okosodó ÉményTalpak” iskola-előkészítő tábort szeretnénk megvalósítani 2021. nyarán, ferencvárosi helyszínen. A program tervezett időtartama: 5 nap, napközbeni elfoglaltsággal, ottalvás nélkül. A komplex fejlesztés mellett a héten élményekbe ágyazottan, közösségi programokban tanulnak a gyermekek: kutyaterápia, gyermekjóga, bábszínház, zsonglőr bemutató, tánctanítás, Margitszigeti vonatozás, zenei élmény.
Amennyiben a tábor (a járványhelyzetre való tekintettel) nem megvalósítható, akkor egy iskola-előkészítő kurzust- GyorsTalpalót szerveznénk. Utóbbi egy heti 2x 45 perces kedvezményes kiscsoportos komplex iskola-előkészítő foglalkozásokat jelent 2021. szeptembere és december 20. között.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A program tervezett teljes költségvetése:

– Fejlesztő szakemberek bére (4 fő- 350.000 Ft)

– Tárgyi eszközök biztosítása (70.000 Ft)

– Tábori helyszín bérleti díja (100.000 Ft)

– Étkezés: 180.000 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)

– Programok: 100.000 Ft 

– Működési költség: 200.000 Ft (közüzemi költség, könyvelés, adminisztrációs és banki költségek)

Összes költség:1.000.000 Ft

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon gyűjtött támogatás 80%-át az „Okosodó ÉlményTalpak” komplex iskola-előkészítő tábor megvalósítására fordítjuk. A támogatásból a fejlesztő szakemberek bérét, a táborhoz szükséges tárgyi eszközök biztosítását, a helyszín bérleti díját, az étkeztetést és az élményprogramokat tervezzük finanszírozni. A támogatás 20%-át a Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány működési költségeire szánjuk.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A komplex tábor hatására a gyermekek jelentős fejlődést érnek el az alábbi területeken nagymotoros funkciók, finommanipuláció, kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, gondolkodás), feladat -és szabálytudat, kommunikáció.
Mérés módja: a szülők formális visszajelzései az iskola megkezdése után.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány
Az Alapítvány célja az emberek testi, szellemi és lelki fejlődésének elősegítése, az egyének tudásának növelése képességeihez mérten, az egyének életminőségének javítása, szinten-tartása tudatos életvezetéssel. Célunk a központi idegrendszeri alapon érintett, fejlődésükben korukhoz képest elmaradó gyermekek és felnőttek fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva a családjaik megsegítésére, támogatására. Szemléletmódunkban a család, mint komplex egész jelenik meg.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány
Székhely:2030 Érd, Fenyőfa u. 20.
Bírósági bejegyzés ideje és száma: 2015.;1400/Pk.60215/2015
Adószám: 18657937-1-13
Honlap: http://tetotoltalpig.hu/
Kontakt személy neve: Szczerba Karola Zsuzsanna
Elérhetősége: karola.szczerba@gmail.com ; +36 30 18 33 299